logo

 

                             

Financieel overzicht 2022

                             

Inkomsten:

 • Giften:                                                   € 1.808,00 
 • Sponsoractie:                                       € 2.692,00                                       
 • Huis aan Huis Collecte:                        € 6.796,40

 

Totaal inkomsten:                                     € 11.296,40

 

Uitgaven:

 • Kerkbouw Gambia:                              € 17.046,00
 • Reis kosten:                                         € 397.42
 • Bank kosten:                                        € 510,16
 • Psalmboeken:                                      € 893,00
 • Overig:                                                  € 354,85

 

Totaal uitgaven:                                       € 19.200,58

 

 

 

 

 

 

Financieel overzicht 2021

 

Inkomsten:

 

 • Giften:                                                   € 1.790,00
 • Sponsoractie:                                        € 3.685,00
 • Statiegeld actie:                                    € 157,00 
 • Huis aan Huis Collecte:                        € 6.550,00

 

Totaal inkomsten:                                     € 12.182,00

 

 

Uitgaven:

 

 • Kerkbouw Gambia:                              € 6.000,00
 • Reis kosten:                                         € 1.424,64
 • Gasten doekjes:                                   € 25,00
 • Bank kosten:                                        € 134,00
 • Taxi Gambia:                                        € 32,4
 • Evangeliseren Gambia:                        € 350,00
 • Overig:                                                  € 105,20

 

 

Totaal uitgaven:                                       € 8.071,24

 

 

 

 

         Financieel overzicht 2020 

 

Inkomsten:

 

 

 • Giften:                                €1.630,00
 • Sponsoren                         € 1.765,00
 •                            
 •                                                                         

 

Totaal inkomsten:                        € 3.395,00

 

 

Uitgaven:

 

 

 

 • Collecte kosten:                                € 69,80
 • Bank kosten:                                     € 76,44
 • Kosten kerkbouw Gambia:               €7.200,00
 • Noodhulp Gambia:                           € 800,00              
 •                                      

 

Totaal uitgaven:                                       €8.146,24

                         

 

 

 

 

 

 

 

Financieel overzicht 2019

 

Inkomsten:

 

 • Giften:                                 € 10.355,00
 • Huis aan huis collecte:        € 6.350,00
 • Sponsors:                            € 2.316,50
 • Verkoop gastendoekjes:      € 30,00
 • Actie markt PZ Urk              € 1.143,65

 

 Totaal inkomsten:           € 20.195,15

 

 

Uitgaven:

 

 • Collecte kosten:                  € 33,35
 • Bank kosten:                       € 50,20
 • Kosten kerkbouw Gambia   € 7.454,51
 • Reiskosten Gambia:            € 3.812,27
 • Advertentie kosten RD        € 500,00

 

 

Totaal uitgaven:              € 11.850,33

 

 

 

 

Financieel overzicht 2018 HCRA

 

 

 

 

 Inkomsten:

 

 • Giften:                                  €1.708,95
 • Huis aan huis collecte:         € 6.000,04
 • Sponsors:                             € 1.870,00
 • Verkoop gastendoekjes        € 30,00

 

Totaal inkomsten:             € 9.608,95

 

Uitgaven:

 

 • Collecte kosten:                   € 474,35
 • Bank kosten:                        € 45,25
 • Kosten kerbouw Gambia      € 187,24
 • Kosten overig                       € 53,50

 

 

 Uitgaven totaal:                 € 760,34

 

Financieel overzicht 2017 HCRA

 

Inkomsten:

 

 • Giften:                                    €2.277,00
 • Huis aan huis collecte:           €6.411,00
 • Sponsors:                               €1.200,00
 • Verkoop dagboeken:              495,00
 • Urkerdag concert                   €750,00
 • Sponsoractie Urkerdag          €329,00
 • Boerderij fair                          €1.125,00       

 

Totaal inkomsten:            €12.587,00

 

Uitgaven:

 

 • Collecte kosten:          €450,25
 • Bankkosten:                €47,74
 • Kosten verkoop           €365,20
 • Bouwproject:               €1.750,00

 

Totaal uitgaven:         €2.613,19

 Financieel overzicht 2016 HCRA


 

 

Inkomsten:

 

 • Giften:                                     €2.400,00
 • Huis aan huis collecte:           €6.653,00
 • Sponsors:                               €500

 

 

 

Totaal inkomsten:       €9.553,00

 

 

Uitgaven:

 

 • Collecte kosten:           €550,00
 • Bankkosten:                 €58,00
 • Studie voorganger       €1.000,00
 • Bouwproject Gambia:  €102,00
 • Reiskosten:                 €735,00

 

Totaal uitgaven: €2.445,00

 

 

Financieel overzicht 2015 HCRA  

Inkomsten:

 • Giften:                                               €1.255,00
 • Huis aan huis collecte:                      €5.741,00
 • Sponsors:                                         €550 

Totaal inkomsten:     €7.546,00

Uitgaven:

 • Website:                                         €200,00
 • Collecte kosten:                             €60,00
 • Bankkosten:                                  €58,00
 • Studie voorganger                        €3.418,00
 • Bouwproject:                                 €10.126,00
 • Reiskosten:                                   €978,00
 • Promotiemateriaal                        €235,00
 • Gift kerk Brikama                          €150,00

Totaal uitgaven:        €15.225,00

 

Afname geldelijke middelen:          €7.679,00

 

 

 

 

Financieel verslag 2014

 

 

 

 

 

VOORWOORD

Hier het financieel verslag van de stichting HCRA.


1. OVER HCRA
1.1 Over de stichting
Stichting HCRA heeft als grondslag het onfeilbare Woord van God. Stichting HCA zet zich daarom in voor noodlijdenden en heeft 2 doelstellingen.

- Humanitaire hulpverlening
- Verspreiden van lectuur en leermiddelen

Het werkgebied van HCRA is Roemenië en Afrika (Gambia), plaatsen waar veel armoede en de nood naar het Woord van God groot is.
HRCA biedt gerichte bijbelse ondersteuning. Vanuit de Bijbelse opdracht om onze naasten lief te hebben als onszelf,  zet HCRA zich ook in voor noodlijdenden. Daadkracht tonen, in afhankelijkheid en geloof, staat centraal.

1.2 Bestuur, doelstellingen van Stichting HCRA
Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter                   :           Auke Romkes
Penningmeester         :          Hendrik de Vries
Secretaris                   :          Johannes van den Breg
Bestuursleden            :        , Lubbert van Veen en Gerrit Vrugteveen

Doelstellingen
De stichting heeft tot doelstelling om elk jaar middels een collecte gelden te verwerven waarmee een of beide projecten ondersteund kunnen worden.
 

2. HOOGTEPUNTEN 2014
2.1 Acties
In 2014 hebben we naast de jaarlijkse collecte die elke 2e week van december gehouden wordt, ook een andere actie gehad. We zijn met de commissie op de braderie in Emmeloord vis gaan verkopen. Een mooie actie die vanwege diverse sponsors een mooi bedrag heeft opgeleverd.

Verder is er een dagboek gedrukt in Roemenië en deze wordt momenteel op diverse plaatsen verkocht.

3. DOELSTELLINGEN
3.1 Voorlichting en bewustwording
De stichting is in zijn huidige wervingsgebied redelijk bekend.  Om het wervingsgebied meer te informeren is het plan opgevat om in de plaatselijke media meer aandacht te geven aan wat de stichting doet.

 

4. FINANCIËLE VERANTWOORDING

4.1 Toelichting
In 2014 is er aan baten opgehaald het mooie bedrag van € 8.016.

In 2014 is voor € 8.034 aan kinderbijbels en lectuur aangeschaft en verspreidt.

Hieruit kan geconcludeerd worden dat het volledige opgehaalde bedrag in 2014 ingezet is om te beantwoorden aan de doelstelling van de stichting.

4.2 Fondsenwerving
Elk jaar wordt er in de 2e week van december huis-aan-huis gecollecteerd. Daarnaast wordt er nadacht hoe we nog meer aan fondsenwerving kunnen doen.

4.3 Vrijwilligers
Naast het huidige bestuur heeft de stichting meer dan 30 vrijwilligers die zich elk jaar belangeloos inzetten voor de stichting.