Klik hier voor ---> 360 graden video kerkgebouw 

Klik hier voor ---> Video opening kerk te Brikama

 

 Help uw mee?

  • Bid voor de christen in Gambia
  • Bid voor de evangelisten
  • Bid of ons werk in Gambia gezegend mag worden

Echter zonder financiële middelen kunnen we niets bouwen ben u bereid mee te helpen?

Steun ons werk en maak uw gift over.

IBAN: NL 57 INGB 0674771346 T.N.V Stichting Hulp Christen Roemenië Afrika

Of Klik op de link ---> T.B.V bouw project Gambia

 

 

Het kerkgebouw is al sinds februari 2023 in gebruik maar door de stalen dak platen werd het erg warm in de kerk dit ondanks de vele ventilatie mogelijkheden. Daarom was het noodzakelijk om het dak te voorzien van houten platen. Ook voor het aanzicht en de akoestiek is het een aanzienlijke verbetering. We zij als stichting blij en dankbaar dat een drietal vrijwilligers vanuit Nederland dit op zich wilden nemen en het resultaat mag er zijn.(zie foto’s) 

Foto's van Februari 2024

 

We zijn dankbaar dat het schoolgebouw staat wel moet dit nog volledig ingericht zowel de afwerking als de inventaris. 

 

Na de opening van het kerkgebouw in januari 2023 hebben we niet stil gezeten inmiddels zijn de eerste contouren zichtbaar van de fundering van het mission house en basisschool.

Waarom deze projecten? De huidige situatie is dat kinderen van christelijke ouders naar moslim scholen moeten waar ze onderwijs krijgen wat doordrenkt is van de islam en waar ze dus ook onderwijs krijgen uit de koran, u begrijpt geen ideale situatie. Met ons toekomstige nieuwe schoolgebouw willen we dit omdraaien zodat kinderen van moslim ouders naar christelijke scholen gaan en zo in aanraking komen met het evangelie.

Is een nieuw mission house noodzakelijk? Zeker!! 

1: Tegen inbraak in en op het terrein van de kerk en school.

2: Huidige onderkomen van de voorganger staat op een compound (leefgemeenschap) hierdoor durven moslims niet op bezoek te komen bij de evangelist omdat ze bang zijn voor de gevolgen.

3: Het nieuwe mission house heeft de ruimte om tijdelijk ex-moslims op te vangen of om bezoekers te kunnen ontvangen.

4: Het huidige onderkomen is aan een flinke opknapbeurt toe i.v.m. onder andere diverse lekkages.

We hopen in biddend opzien dat deze beide projecten eind volgend jaar klaar zijn.

 

Foto's van November 2023 

WhatsApp Image 2023 11 21 at 15.03.12

L: Hendrik de Vries                                                                          R: Iede Hakvoort

 

WhatsApp Image 2023 11 21 at 15.03.21

Links fundering van het schoolgebouw en rechts van het mission house 

 

WhatsApp Image 2023 11 21 at 15.03.28

 

Januari 2023

We focussen als stichting nog op de volgende doelen:

-         een goede vloer in het kerkgebouw

-         inventaris in de vorm van eenvoudige kerkbanken

-         drinkwater voorziening in de vorm van een grondwaterpomp.

-         Tevens willen wij hier in de toekomst christelijk onderwijs aanbieden voor de kinderen in de vorm van een schooltje met drie klassen zodat ook moslim kinderen met het christelijk gedachtegoed in aanraking kunnen komen

Foto's Januari 2023

geld over handing Pieterzandt Staphorst

Overhandeging geld Pieterzandt Staphorst.

foto met mendy 2

v.l.n.r Hendrik de Vries, S.P. Mendy, Wouter de Vries, Auke Romkes 

foto kerk klaar

 

 

 

 

 

 Foto's van afgelopen september 2022

 WhatsApp Image 2022 10 10 at 9.53.01 PM 2

 

 

 

WhatsApp Image 2022 10 10 at 9.53.02 PMWhatsApp Image 2022 10 10 at 9.53.01 PM 3

 

WhatsApp Image 2022 10 10 at 9.53.02 PM 4

 

 

 

Klik hier >Video kerkbouw Brikama (Gambia) 2022 

 

Verslag activiteiten 2019 - 2020 

Eind 2019 en begin 2020 is onze architect samen met een van onze bestuursleden afgereisd naar Gambia om de vorderingen van de kerkbouw te controleren en te begeleiden. Het is van groot belang dat het gebouw van voldoende kwaliteit wordt en daardoor duurzaam zal zijn. Hiervoor is de begeleiding met onze Westerse expertise van groot belang. 

Begin 2020 was de bouw intussen zover dat de buitenmuren klaar waren. Vanwege de Coronacrises is de bouw in maart 2020 stil komen te liggen. Op het moment van het schrijven van dit verslag (augustus 2020) is nog onduidelijk hoe lang de gevolgen van de crisis ons nog zullen hinderen in het vervolgen van de bouw. 

Om onze organisatie financieel gezond te houden zijn wij ondersteund middels de volgende bronnen:

Naast onze jaarlijkse huis-aan-huis-collecte hebben wij in 2019 en 2020 financiële steun gekregen van een aantal bedrijven en enkele particuliere sponsoren. 

In 2019 hebben wij een actie gedaan in twee supermarkten op Urk waarmee wij voor een mooi bedrag aan statiegeldbonnen binnen hebben gekregen. Ook hebben wij als bestuur promotie gedaan op een markt voor goede doelen dat was georganiseerd door leerlingen van de Pieter Zand Scholengemeenschap. Daarnaast hebben wij een brief gestuurd naar de christelijke gemeenten op Urk met de vraag of zij ons kerkbouw in Gambia financieel zouden willen ondersteunen. Als gevolg hiervan hebben wij een aantal giften ontvangen.

Hoewel de prioriteiten van stichting HCRA voornamelijk liggen bij de ondersteuning van christenen op materieel gebied, worden wij door de huidige omstandigheden in Gambia gedrongen om nu ook te ondersteunen in de eerste levensbehoeften. Er tekent zich in Gambia momenteel een humanitair drama af: De meeste mensen hebben geen inkomen meer, het land zit op slot, voor voeding worden torenhoge prijzen gevraagd. Omdat wij als stichting beperkt zijn in onze mogelijkheden, beperken wij onze ondersteuning tot de leden van de christelijke gemeente in Brikama. Tot en met augustus 2020 hebben wij de gemeente financieel ondersteund in mei en augustus 2020. De voorganger van de gemeente verzorgt voor ons de inkoop en distributie van de voeding. Het gaat hier niet om een warm en koud buffet, maar om rijst. 

WhatsApp Image 2020 03 29 at 13.32.28

WhatsApp Image 2020 02 01 at 08.41.28

WhatsApp Image 2020 02 20 at 17.01.40

WhatsApp Image 2020 06 03 at 16.15.37

WhatsApp Image 2020 06 03 at 16.49.41

WhatsApp Image 2020 06 03 at 16.15.33

 

 

                                                                                                                                                                                       

 

 

Verslag activiteiten 2018 - 2019

De bouw van de kerk vordert gestaag in Gambia gaat het niet altijd zoals wij dat gewend zijn.Afspraken lijken flexibel te zijn en met hun manier van tekening lezen kan het zomaar zijn dat de fundering van de kerk een paar meter groter is of zomaar een paar meter kan verplaatsen, maar na veel contact via WhatsApp en bellen is de fundering zo goed als klaar(zie foto’s). Het afgelopen jaar (2018) hebben we weer verschillende giften ontvangen te denken valt aan verschillende plaatselijke kerken en bedrijven verder hebben we geld ingezameld met de huis aan huis collecte, sponsor actie onder de bedrijven, verkoop van gebakken vis op de jaarlijkse Urkerdag. Dit jaar hopen we verder te gaan met het realiseren van het kerkgebouw in Gambia

WhatsApp Image 2019 03 13 at 17.58.27

 

WhatsApp Image 2019 03 13 at 18.40.40

 

WhatsApp Image 2019 03 13 at 18.56.01

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

 

Actueel verslag uitgeoefende activiteiten 2016-2017

 

Kerkgebouw

In het jaar 2015 zijn wij als stichting twee keer naar Gambia geweest. De eerste keer in februari en de tweede keer in maart. Het doel was om ons project wat wij momenteel hebben in Brikama (Gambia) te bezoeken. Zoals u misschien al weet is het doel van onze stichting: het evangelisatie verspreiden in Roemenië en Gambia. Dit doen wij door middel van het verspreiden van bijbels, het opleiden van voorgangers en het bouwen en onderhouden van ruimtes waarin de christelijke gemeentes kunnen samenkomen. In Brikama hebben wij al een aantal jaar contact met de voorganger Sangpiere Mendy. Deze Sangpiere geeft op zondag leiding aan een plaatselijke christelijke gemeente die ongeveer 30 leden telt. Deze gemeente moet helaas  samenkomen in een schoollokaaltje, deze huren ze. Het samenkomen van een christelijke gemeente in een school is in Gambia verboden. De gemeente kan dus elk moment te toegang geweigerd worden. Daar komt nog bij dat de huur naar verhouding hoog is en dat de ruimte zeer beperkt is. Deze gemeente heeft niet de financiële mogelijkheden om zelf voor een andere locatie te zorgen. De  opbrengst van de collecte schommelt omgerekend ongeveer tussen de 7 à 10 euro. Daar moet dus de huur van betaald worden. Daarnaast worden de mensen die weinig tot niets te eten hebben hier ook van onderhouden. Daarom hebben wij als stichting het plan opgevat om voor deze gemeente een eenvoudig maar degelijk onderkomen te realiseren. Inmiddels hebben wij een stuk grond gekocht. En is er een voorzichtig start gemaakt met het bouwen, de eerste stenen zijn gelegd. Het benodigde geld is nog niet binnen we zitten nu ongeveer iets over de helft we hopen het resterende bedrag bij elkaar te krijgen met de huis aan huis collecte en de sponsor actie onder de urker bedrijven. Ook mochten we de opbrengst in ontvangst nemen van de urkerdag collecte van de koren Halleluja en Crescendo. Ook in het jaar 2018 gaan we vol goede moed verder om de 40.000 bij elkaar te krijgen.

WhatsApp Image 2017 11 13 at 21.02.46

Foto: bezig met de fundering van de afscheiding stuk grond

 WhatsApp Image 2018 01 20 at 13.23.22

 Foto: deel van afscheiding stuk grond

Opleiding voorganger(s)

Sangpiere Mendy de voorganger van de gemeente in Brikama (Gambia) heeft bij ons aangegeven graag verder te willen studeren voor voorganger/evangelist.Omdat dit aansluit op onze doelstelling zijn wij naar de mogelijkheden gaan kijken. We zijn in contact gekomen met NET Foundation  (www.net-edu.nl).  De visie van NET Foundation is dat betrouwbaar theologisch onderwijs wereldwijd via het internet toegankelijk is, zodat voorgangers, evangelisten, kerkelijk werkers en andere geïnteresseerden - die vanwege verhinderende factoren als afstand, werk, gezinsomstandigheden of veiligheid niet in staat zijn om een gewone opleiding te volgen - dit voor een groot gedeelte via een digitale leeromgeving kunnen doen, afgewisseld met contactmomenten. Omdat dit aansluit bij de behoeften van de stichting en Sangpiere, zijn wij met een gedeelte van ons bestuur begin 2016 met een medewerker van NET Foundation en tevens begeleider Rutger Mauritz naar Gambia geweest voor een kennismaking met Sangpiere Mendy. Op dit moment is er een proef  gestart met het online studeren. Deze proef duurt tot  ongeveer eind maart. Daarna is er een evaluatie. De uitkomst hiervan is bepalend voor verdere stappen.  Hierbij kunnen we denken aan het uitbreiden van studenten. De studenten hebben voor hun studie o.a. de volgende spullen nodig: goede internet verbinding, computer/laptop, studiematerialen, online studie materiaal (modules) en kosten Net Foundation. Om deze zaken mogelijk te maken zijn er financiële middelen nodig.